In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het creëren van een afdoende financiële basis om te kunnen doorbouwen aan een sportieve toekomst voor topsport basketbal in Amsterdam. Het doet ons plezier om te melden dat er vandaag, na een prettige samenwerking gedurende de afgelopen onzekere maanden, een voorlopige licentie voor het seizoen 2020-2021 is toegekend door het bestuur van de Dutch Basketball League (DBL).

Wij kregen het vertrouwen van sponsors, liefhebbers en van de vele vrienden van het Apollo Connects programma. Dankzij hun hulp hebben we onze plaats in de DBL weer kunnen innemen. Wij willen hen daar enorm voor bedanken.

“Wij zijn erg blij dat topbasketbal in Amsterdam behouden blijft voor de Dutch Basketball League”, stelt Ramses Braakman, voorzitter van het bestuur van de Dutch Basketball League. “Wij verwachten Apollo in september de definitieve licentie te geven.”

Het bestuur van Apollo Amsterdam heeft vertrouwen in de toekomst en is blij dat de bijzondere combinatie van talentontwikkeling met topsport voor basketbal in Amsterdam voortgezet kan worden. Achter de schermen heeft de nieuwe hoofdcoach Laki Lakner gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe spelersgroep, een mix van jeugdig talent en ervaren topsporters. Daarover zal de komende week meer gecommuniceerd worden.

Namens het bestuur,

Mark van Meggelen
Voorzitter Apollo Amsterdam